Welkom op de website van de protestantse gemeente Beesd

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

Lied 845: 2

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Frans Jacob Albert baron van Verschuer

Met diepe dankbaarheid herinneren wij ons het vele werk dat hij voor de Protestantse gemeente van Beesd heeft gedaan.
Met zijn optimisme, humor en betrokkenheid is hij als voorzitter van de kerkenraad een inspiratiebron geweest voor ons als gemeente. Centraal in zijn voorzitterschap stond de toekomst: hij keek graag vooruit, in plaats van achterom.

In de laatste twee jaar heeft hij zich mede ingezet om het samengaan met de Protestantse gemeente van Rhenoy – Gellicum te realiseren.
Wat zullen wij hem missen in de tijd die komen gaat.

Wij bidden om troost en kracht voor zijn echtgenote Nathalie, en hun kinderen Nora, Frits en Vita.
Dat zij troost mogen vinden in de woorden van Psalm 23, waarmee Frans de laatste kerkenraadsvergadering opende:

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Namens de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum,

ds. Joline van Poppel
Jan van Leeuwen, scriba

Beesd 20 juni 2022
Middenstraat 2A
4153AD Beesd

Vacature

De Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum die per 1 juli 2022 ontstaat, is per direct op zoek naar een fulltime kerkelijk werker die zich samen met de gemeentepredikant met hart en ziel wil inzetten voor de gemeente-opbouw en het pastoraat van de nieuw ontstane gemeente. Klik hier voor meer informatie

Aankomende evenementen