Welkom op de website van de protestantse gemeente Beesd

Een stil begin

Stilte.
De Bijbel begint ermee.
Met een wereld waarop nog niets gebeurt, waarop nog niemand spreekt, geen vogel zingt en geen mobieltje afgaat.

Ik stel het me voor als een concertzaal vlak voordat de eerste noot klinkt: één en al afwachting en ingehouden adem.

Anne-Mareike Schol

Na de feestelijke kerstdagen en de jaarwisseling – die er toch anders uitzagen dan we gehoopt hadden – zijn we stilletjes aan het nieuwe jaar begonnen. Ook in de kerk is het stil, omdat er tot op heden geen mogelijkheid is om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen en veel activiteiten niet doorgaan. We hopen dat daar spoedig verandering in komt, want net als bij veel ondernemers, kinderen, gezinnen en ouderen is de rek er een beetje uit. We willen zo graag weer onze deuren open zetten, elkaar ontmoeten en ons geen zorgen hoeven maken over de eigen gezondheid, die van anderen, de gezondheidszorg of de samenleving. Eén en al afwachting en ingehouden adem: wanneer kan er weer wat meer?

Bij de kerkdiensten

Op dinsdag 18 januari 2022 kwam er via het landelijk dienstencentrum van de PKN een nieuw advies met betrekking tot kerkgang en samenzang. Het betreft een advies voor één zondag, want de volgende persconferentie zal op 25 januari plaatsvinden, waarna er mogelijk een nieuw advies komt.

Het moderamen heeft besloten om tot 25 januari de kerkdiensten live uit te zenden vanuit de St. Pieterskerk en dat het nog niet mogelijk is om de dienst in de kerk bij te wonen. De zangdienst die gepland stond voor zondag 30 januari zal geen doorgang vinden. Of het die zondag mogelijk is de dienst in de kerk bij te wonen, hoort u nog van ons via de mail en de website. Hopelijk vinden we nog een moment voor deze zangdienst voor mijn verlofperiode.

Op zondag 6 februari ontvangen we gastvoorganger mw. ds. T. Nielen – Rosier uit Elst. Wat er mogelijk is op zondag 6 februari met betrekking tot kerkgang en samenzang is nog niet duidelijk. Houdt u onze website en de afkondigingen op zondagmorgen in de gaten. We wensen haar in ieder geval een goede dienst in ons midden!

Met een hartelijke groet,

Mede namens de kerkenraad,

ds. Joline van Poppel

Aankomende evenementen