Welkom op de website van de protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

Pasen 2023 is gevierd. De vraag die daarna opkomt bij de leerlingen van Jezus is: ‘Hoe nu verder?’
Wat betekent het Paasfeest, de opstanding van Christus, voor ons eigen opstaan en op weg gaan?
En welke weg hebben we dan te gaan?

Na Pasen zijn er vijftig dagen tot aan het feest van Pinksteren.
Dat is het feest van de Geest, van geestkracht en begeestering.
Kennelijk is er tijd voor nodig om de goede weg te vinden,
geestkracht op te doen, je te laten inspireren.

Onlangs bezocht ik de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.
In een verder lege Abdijkerk liepen we naar de tafel.
Daar stond een tekst, in prachtig handschrift uitgeschreven en omlijst:
‘Paasproclamatie 2023’.
Hieronder leest u delen daaruit, ter inspiratie op weg naar Pinksteren.

Paasproclamatie | Pasen 2023

Een nieuwe toekomst ligt open:
van wanhoop naar hoop, van donker naar licht
van ondergang naar overwinning
Door de woestijn naar de tuin van heden en morgen.

Vragen worden groter na democratisch handelen,
randstad of platteland, linksom of rechtsom
stikstof die de discussie overheerst.
De wereld blijft branden
nepnieuws gaat alom rond
natuur- en wapengeweld  maken chaos.

We moeten herbouwen, verzoenen en vernieuwen
dichtbij en wereldwijd De abdijgemeenschap maakt zich op voor morgen
klein in getal, maar sterk in geloof.
Het verhaal moet door, toekomst aangezegd.
Als de droom ontbreekt, verwildert de gemeenschap.

Pasen vieren:
Na een donkere nacht
het daglicht als nooit tevoren ervaren
nieuwe krachten in je voelen opborrelen.
Niet verlamd blijven liggen
moedeloos omdat er zoveel kwaad is
maar opnieuw opstaan en weer beginnen

Pasen vieren:
Niet terug naar wat was
maar lopen richting wat zal zijn.
Aan ons het leven en van God de toekomst.

Binnenkort in de gemeente: