Kerk zijn in coronatijd

Op 29 september j.l. zijn er nieuwe maatregelen door de overheid
afgekondigd. Op 5 oktober kwam daar een zeer dringend advies bij. Wij
volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de PKN. Dit betekent
het volgende voor onze gemeente:

Op zondag is er om 10.00 uur een dienst met gemeenteleden. Er mogen
maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn. Daarom dient u zich aan te
melden voor de dienst. Aanmelden is mogelijk middels:
aanmeldingdienst@pgbeesd.nl of appbericht naar 0642572147

De komende weken zijn er een aantal bijzondere diensten. Het gaat om de
diensten op 11 oktober en 25 oktober (doopdiensten) & 1 november
(herdenking overledenen). Vanwege het kleine aantal mensen dat de dienst
kan bijwonen, krijgen familieleden van de dopeling en familieleden van
de overledenen die herdacht worden voorrang.

Voor de gang van zaken rondom de diensten is door de kerkenraad een
protocol opgesteld.
Het protocol vindt u hier.

Wij blijven alle diensten rechtstreeks, via KerkTV, uitzenden.
Geven tijdens de collecte kan via Givt of via overmaking.
Er is geen gemeentezang.
De kerk wordt verwarmd tot het moment dat er mensen binnenkomen. Daarna gaat de verwarming uit, vanwege de luchtcirculatie. Neemt u dus een goede jas mee naar binnen.

Alle kringen, groepsbijeenkomsten, voorbereidingsgroepen zijn tot nader bericht afgelast.
Vergaderingen vinden alleen plaats wanneer er sprake van noodzaak is.

Bij de noodzakelijke vergaderingen worden alle regels in acht gehouden, waaronder ook het maximum van 30 personen.

Kerkelijke huwelijksinzegeningen, begrafenisplechtigheden/herdenkingsdiensten zijn niet meer uitgezonderd
van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid. De
diensten die in dat kader plaatsvinden in de kerk, gaan volgens
hetzelfde protocol als de zondagse eredienst.

Deze maatregelen en adviezen die wij in acht nemen, gelden in ieder
geval voor de maand oktober. Wij volgen het nieuws op de voet en passen
ons beleid waar nodig aan.

We komen opnieuw terecht in een onzekere periode, ook als kerk. Scriba René de Reuver schrijft daarover: “Het virus waart helaas nog volop rond, ook onder ons. We weten niet hoe lang het nog duurt, dat is moeilijk en valt tegen. We willen alle gemeenten van onze Protestantse Kerk oproepen in deze situatie niet de grenzen op te zoeken, maar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij wensen alle gemeenten Gods nabijheid in deze tijd toe.”

Wij realiseren ons dat wij veel van u vragen in deze tijd en hopen op uw begrip.

Een hartelijke groet,

De kerkenraad