Kerk zijn in coronatijd

Helaas zijn er nog geen wijzigingen in de maatregelen.
Nog steeds mogen er bij de diensten maar 30 mensen aanwezig zijn.
Nog steeds mag er niet gezongen worden.
Aanmelden voor de diensten is nog steeds noodzakelijk.
Aanmelden is mogelijk middels: aanmeldingdienst@pgbeesd.nl
of appbericht naar 0642572147

Nu het kouder gaat worden adviseren wij u om warme kleding aan te doen. Omdat onze kerkzaal verwarmt wordt middels luchtverwarming moet deze bij aanvang van de dienst uitgezet worden. Na verloop van tijd zal de temperatuur in de kerkzaal enkele graden lager worden.

Het protocol dat door de kerkenraad is opgesteld is nog steeds van toepassing.
Het protocol vindt u hier.
Alle diensten worden rechtstreeks, via KerkTV, uitgezonden.
Uw bijdrage voor de diensten kunt u overmaken middels Givt of naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters.

Zondag 29 november begint Advent.
We gaan op weg naar Kerst.
Een kerst die anders zal zijn.
Voor velen van u is het een donkere en spannende periode.
De Adventskalender 2020 van de PKN heeft als titel meegekregen: ‘Geef licht’.
Als u het eerste blad opslaat dan leest u daar onderstaand lied van Sytze de Vries

    Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
  wilt Gij ons warmen met
  de gloed van uw genade.
     Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen,
  Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
(Lied 500:5)

Elkaar ontmoeten in de kerk is beperkt maar er zijn andere mogelijk heden om elkaar, op gepaste afstand,  het licht door te geven.
De kerkenraad heeft samen met de commissies daarvoor activiteiten opgezet.
Op de website en in Kerkklanken van december zullen wij u hierover informeren.

Een gezegende Adventstijd,

De kerkenraad