Welkom op de website van de protestantse gemeente Beesd

Beste gemeenteleden,

Bijwonen kerkdiensten:
Hoe anders hadden wij ons het begin van 2021  voorgesteld.
Weer met een aantal gemeenteleden bij de erediensten aanwezig zijn.
Weer in kleine groepjes bijeenkomen voor een gesprekskring of een vergadering.
Maar niets van dit alles.
Dit betekent dat u de komende weken alleen de diensten thuis mee kunt maken.
Niet alleen het, niet aanwezig kunnen zijn in de diensten, maar ook het elkaar niet kunnen ontmoeten voelt zwaar.
U kunt alle diensten rechtstreeks volgen via: KerkTV

We kunnen elkaar helpen:
Het thema van de landelijke kerk voor de komende 40dagen tijd is: Ik ben er voor jou!
Steeds meer mensen voelen zich eenzaam en voor hen duren de dagen erg lang.
Als kerkenraad willen wij een luisterend oor bieden maar ook een helpende hand.
Wij willen er voor iedereen in ons dorp zijn!
Als u graag een gesprek wil of u heeft hulp nodig voor bv. het doen van boodschappen laat het ons weten.
U kunt mailen naar scriba@pgbeesd.nl of bellen naar 06-53805477.

Op weg naar Pasen:
Deze periode is zwaar maar er komt licht aan het eind van de donker tunnel.
We zijn op weg naar Pasen.
Hoe de komende maanden zullen verlopen weet niemand.
Een gedicht van Luc Wolthuis verwoordt het als volgt:

Tel met mij mee
de uren
die zo traag vergaan.

Stel mij gerust
nu in mijn lichaam
onrust huist.

Vermijd de angst
die rondspookt
In mijn ziel.

Kom met nieuw licht
nu veel in mij
verlangt naar u.

Een hartelijke groet,

De kerkenraad