Marjolein Tiemens spreekt over het onderwerp: De 10 geboden
voor het milieu

Steeds meer mensen zien in dat de manier waarop we met de Aarde
omgaan niet vol te houden is en zijn op zoek naar andere, nieuwe
wegen.
“Als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen
soberheid en zorg spontaan ontstaan.” schrijft paus Franciscus in zijn
encycliek Laudato Si.
Het besef dat alles met alles samenhangt is van cruciaal belang om
daadwerkelijk tot een duurzame levensstijl te komen. De tien geboden
voor het milieu zijn een soort wegwijzers die, uitgaande van een Bijbels
wereldbeeld, hier richting aan kunnen geven.
Marjolein Tiemens zal met voorbeelden laten zien hoe deze leidende
principes ons kunnen inspireren en hoe we ze concreet kunnen maken in
onze dagelijkse keuzes, vanuit het motto Groen Geloven is Duurzaam
Doen, vanuit het hart.
Marjolein Tiemens – Hulscher heeft plantenveredeling in Wageningen
gestuurd en heeft 25 jaar onderzoek gedaan voor zowel de gangbare als
de biologische landbouw.
Sinds een jaar of vijf geeft ze, onder de naam Groen Geloven,
cursussen, lezingen en workshops op het gebied van geloof en
duurzaamheid.
Plaats: bovenzaal Jeugdgebouw
Aanvang: 20.00 uur

19 september – De tien geboden voor het milieu