Bloemschikken met Mérie van Zandwijk

Mérie is geen onbekend in onze gemeente, al diverse keren heeft zij cursussen gegeven of geëxposeerd in onze kerk.
We zijn blij dat zij ook dit seizoen ons wil inspireren tot het maken van een bloemstuk.
Na de inleiding door Mérie gaan wij zelfstandig aan de slag om een symbolisch stuk te maken. In deze periode, na Allerzielen en vóór Eeuwigheidszondag, zal het thema van dit seizoen centraal staan in de te verwerken symboliek: verleden – heden – toekomst. Er zal behalve met bloemen ook gewerkt kunnen worden met andere materialen, zoals hout, steen, draad enz.
U wordt verzocht zelf een neutraal bord of een schaal mee te nemen. Voor alle materialen wordt verder gezorgd.
Voorwaarde voor een groep is een minimale bezetting van 5 personen en maximaal 14 personen. Indien er voor de middag of avondgroep minder dan 5 deelnemers zijn wordt deze groep samengevoegd met de andere groep.
Via een intekenlijst in de hal of per email: a.oosterhuis@gmail.com kunt u zich opgeven voor deelname.
Eigen bijdrage: € 10,00
Plaats: St. Pieterskerk – bovenzaal
Aanvang: 14.00 uur en/of 19.30 uur

21 november – Bloemschikken