Op zondag 30 april vierden we de inmiddels derde Tentviering op het Dorpsplein in Beesd.
Een dienst in de feestweek, voor het hele dorp / voor ieder die wil komen.
Wat was het hartverwarmend om te ervaren dat de tent helemaal volstroomde: er moesten stoelen worden bijgezet.

Pastor Laura de Vries, ds. Jitse Scheffer, Jan van Leeuwen, Jenny de Vaal, Ilona Breukel en Adri Smits hadden nagedacht over het thema.

Dat werd; ‘Over een andere boeg’.

Ds. Jitse Scheffer was de visserman die een overweging hield en de kinderen het verhaal ‘de mooiste vis van de zee’ vertelde, pastor Laura de Vries deed de omlijstende liturgie, op vissen konden de bezoekers wensen en / of voorbeden schrijven schrijven die in een groot visnet gehangen werden. Voor het uitspreken van de gebeden werd het net omhoog getrokken in de tent: eigenlijk een ontroerend mooi beeld: de gebeden werden omhoog gebracht tot God.

Er was een geweldige sfeer, harmonie Concordia zorgde weer voor de begeleiding van de liederen en de verdere muzikale omlijsting van de viering.

De collecte werd bestemd voor de speeltuinvereniging in Beesd.

Zondag 30 april Tentviering op het Dorpsplein in Beesd