Beroep ds. Scheffer

In de kerkdienst op zondag 7 oktober werd door ds. Scheffer de mededeling gedaan dat door PKN gemeente Sleen in  Drenthe een beroep op hem wordt uitgebracht.
Nu, vandaag zondag 21 oktober, heeft ds. Scheffer voor de dienst verteld dat hij dit beroep heeft aangenomen.
Na een periode van 9 jaar vertrekt de fam. Scheffer uit de Betuwe naar Drenthe.
Jammer voor ons als gemeente maar heel fijn voor de fam. Scheffer dat zij de mogelijkheid krijgen een nieuwe uitdaging aan te gaan.

De afscheidsdienst is zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur.

In de komende maanden zal de kerkenraad zich gaan beraden op de invulling van de komende vacature.
Dinsdag 6 november is er een extra vergadering waarin een opzet gemaakt zal worden voor de profielschets.

Middels deze site zullen wij u de komende maanden op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Als u vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de scriba middels mail: scriba@pgbeesd.nl