Uitbrengen beroep

Maandag 8 juli heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht aan de kerkenraad.
Dit advies is door de kerkenraad unaniem overgenomen.
Tijdens een druk bezochte gemeenteavond op maandag 15 juli heeft de gemeente de kerkenraad toestemming gegeven om de voorgestelde predikant te beroepen.

I.v.m. de vakantie heeft het wat langer geduurd maar zaterdag 10 augustus heeft de kerkenraad officieel het beroep uitgebracht.

De beroepen predikante is ds. mevr. J.S van Poppel uit Den Haag

Ds. mevr. Van Poppel heeft het beroep aangenomen op 20 augustus. Haar intreden zal plaatsvinden op 1 december 2019.