Uitbrengen beroep

Maandag 8 juli heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht aan de kerkenraad.
Dit advies is door de kerkenraad unaniem overgenomen.
Tijdens een druk bezochte gemeenteavond op maandag 15 juli heeft de gemeente de kerkenraad toestemming gegeven om de voorgestelde predikant te beroepen.

I.v.m. de vakantie heeft het wat langer geduurd maar zaterdag 10 augustus heeft de kerkenraad officieel het beroep uitgebracht.

De beroepen predikante is ds. mevr. J.S van Poppel uit Den Haag

Ds. mevr. Van Poppel en haar man moeten uiterlijk 31 augustus laten weten of zij het beroep aannemen.

Uiteraard hoopt de kerkenraad op een positieve beslissing.