Profielschets gemeente en predikant

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 29 januari 2019 heeft de kerkenraad de profielschets van gemeente en predikant vastgesteld
U vindt de profielschets en het beleidsplan op www.pgbeesd.nl/profielschets

De beroepingscommissie heeft voor het eerst vergaderd.
De taken zijn verdeeld.
Middels de website wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Het noemen van namen van predikanten door gemeenteleden

De gemeenteleden kunnen aan de kerkenraad of beroepingscommissie namen opgeven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.

Namen kunt u opgeven bij de scriba van de kerkenraad:
De heer Jan van Leeuwen
scriba@pgbeesd.nl

of bij de secretaris van de beroepingscommissie:
Mevrouw Anita Biesheuvel
beroepingscommissie@pgbeesd.nl

Als u vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@pgbeesd.nl
of telefoon 0653805477