De kerkenraad in Beesd bestaat uit zeven ouderlingen – vijf wijkouderlingen, één jeugdouderling en de scriba -, drie diakenen en drie ouderlingen – kerkrentmeester.
De ouderlingen – kerkrentmeester worden bijgestaan door een college van notabelen dat fungeert als een commissie van bijstand.
Iedere wijk heeft één ouderling als eerste aanspreekpunt.
Een overzicht van adresgegevens vindt u onder ‘ouderlingen’.

Binnenkort in de gemeente: