Pesten

Op 13 november kwam wijkagent Cees batenburg als gast bij U2. We hielden een avond over pesten, sociaal (on)gewenst gedrag, groepsgedrag en groepscodes. Dit alles naar aanleiding van de zelfdoding van Tim Ribberink in Overijssel die de druk van het

Kerstbalblazen

Workshop kerstbal blazen Kort voor kerst zijn de jongeren van U2 naar de glasblazerij in Leerdam geweest. Elf kids gingen mee – ouders reden op en neer – en mochten hun eigen kerstbal blazen. Allen maakten een prachtig kunstobject, met

Diaconie

Wat is nu eigenlijk diaconie? Wat verstaan we daaronder? Wat doen diakenen? Uitgangspunt was de bespreking van de 7 werken van barmhartigheid van ‘de Meester van Alkmaar’. Wat schilderde deze ‘meester’ nou precies en welke werken van barmhartigheid beantwoorden nog

Sirkelslag

Opnieuw was Sirkelslag een succes voor onze gemeente. In eerdere jaren haalden we vaker met onze jeugd een hoge plaats. Ook dit jaar was dat zo. Sirkelslag – het spel waarbij jeugd van heel Nederland via internet tegen elkaar de