De commissie ‘Wereldwijd’ wil, geïnspireerd door de boodschap van het Evangelie, delen wat ons is gegeven.  Om medemensen in nood hoop te bieden en tot hun recht laten komen.

Zij rekent het daarbij tot haar taak de missionaire instelling van de gemeente te bevorderen en levend te houden. De commissie heeft de verantwoording om projecten / hulpprogramma’s  van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland onder de aandacht te brengen.

Informatie vergroot de betrokkenheid bij een project.  Deze is noodzakelijk voor een goede geldwerving. De commissie ‘Wereldwijd’ wil steun vragen via ontmoeting via collecten via het jaarlijks organiseren van enkele activiteiten. ​Een project wordt gekozen voor de duur van twee tot drie jaar.