Wat is nu eigenlijk diaconie? Wat verstaan we daaronder? Wat doen diakenen?

Uitgangspunt was de bespreking van de 7 werken van barmhartigheid van ‘de Meester van Alkmaar’. Wat schilderde deze ‘meester’ nou precies en welke werken van barmhartigheid beantwoorden nog in deze tijd aan de aloude prenten, want ‘barmhartigheid’ geldt alle tijden, toch?! We hielden een speurtocht door de kerk.

‘Al wat ge de minste der mensen hebt gedaan, hebt ge mij gedaan …. ‘ – Mattheüsevangelie

Diaconie