Project commissie Wereldwijd 2017

“Wij weigeren vijanden te zijn”

 

 

 

 

 

 

 

De titel van deze bijdrage in de startinfo is het belangrijkste motto van de familie Nassar. Een motto wat voor iedereen, overal ter wereld, iedere dag een kernwaarde zou moeten zijn..

In oktober 2016 hebben enkele leden van onze gemeente deze boerderij bezocht en zijn allen geraakt door de energie en barmhartigheid van deze familie. In een conflict waar niemand een oplossing voor heeft, zoeken zij het gesprek/de dialoog en weigeren ze vijandig te zijn. Een houding waar iedereen, overal ter wereld, een voorbeeld aan kan nemen.

De commissie Wereldwijd steunt in 2017 het project van Tent of Nations. In november 2017 zal een nieuw project gekozen worden voor 2018.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns Christelijke familie Nassar in Bethlehem in de Westbank.

Het gebied is omringd door wegversperringen en illegale joodse nederzettingen. Ondanks deze moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in. Deze mensen verstaan de kunst innerlijke vrede te bewaren te midden van een conflict. Zij zetten hun pijn om in een kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij willen het vijanddenken doorbreken en leren mensen om ook de ander te zien als mens.

Kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op het land, buitenlandse groepen komen op bezoek. De familie Nassar put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap, solidariteit en gebed om hen heen staan. De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Hun antwoord is pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Bewonderenswaardig…..en wat kunnen we hier veel van leren.

Namens de commissie Wereldwijd en de diaconie,

Joke, Hans, Bert, Baukje en Cees.