Om 7.00 uur in de ochtend zullen we een stiltewandeling houden.

‘Al gaande’ ‘staan we stil’ bij het thema ‘ontmoeting’.

We willen het woord op meerdere manier verkennen en kunnen daar onderweg met elkaar over van gedachten wisselen, in gesprek, in rust en stilte. Aansluitend aan de stiltewandeling houden we een kort ochtendgebed.

Wilde / kon u niet wandelen, maar u vindt het wel fijn bij het ochtendgebed aanwezig te zijn, dan bent u vanzelfsprekend van harte welkom.
Dat geldt ook voor de broodmaaltijd die we aansluitend hebben.
Geeft u zich daarvoor wel op: via de intekenlijst in de hal van het jeugdgebouw of via de predikant (dominee@pgbeesd.nl).

Donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag