Bij het woord ‘catechismus’ denk je aan ‘streng’ en aan ‘lang geleden’, aan ‘overhoren’.

Oorspronkelijk is de Heidelbergse Catechismus uit de zestiende eeuw een levendig geheel van existentiële vragen en antwoorden, gemaakt door twee jonge mannen. Sommige vragen zijn de onze niet meer, andere zijn nog even brandend als toen.

Op Goed Gerucht (O.G.G.) is een platform van moderne theologie binnen de  Protestantse Kerk in Nederland.
Dertien predikanten willen de oude catechismus herijken, op zoek naar spiritualiteit. Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. De ‘Doornse Catechismus’ biedt zo een modern antwoord voor hoofd en hart.

Data: in overleg

Doornse Catechismus