In deze week valt ‘de dag van de duurzaamheid’. Bij dit thema willen aanhaken en ons laten voorlichten.
De eerste helft van de avond krijgt u een jaaroverzicht van het afgelopen seizoen, we bespreken waar we in de gemeente mee bezig zijn, en leggen enkele punten uit het nieuwe beleidsplan aan u voor.
De tweede helft van de avond willen we dan spreken over ‘duurzaamheid’. Een actueel thema! De heer Eric van Veluwen, de bio – kok van Nederland, houdt een boeiende inleiding en samen maken we een link naar het onderwerp ‘Groene kerk’. Hoe kunnen we individueel en als kerk, zorgvuldig omgaan met ‘Moeder Aarde’? Wat kunnen we doen voor het klimaat? President Trump van de VS noemde het klimaatakkoord van Parijs rampzalig en stapte eruit. Maar is verantwoordelijkheid voor onze schepping niet juist een thema dat op onze agenda moet staan?! Wat kunnen / willen we als kerk doen, wat houdt het in als onze kerk een ‘Groene Kerk’ wil worden? Want dat zou geweldig zijn. U wordt allen gevraagd mee te denken over sociale rechtvaardigheid, en het vergroenen van de eigen gemeenschap met het oog op een duurzame toekomst. Het belooft een boeiende avond te worden.

Plaats : Kerkzaal Aanvang : 20.00 uur

Maandag 9 oktober Gemeenteavond