Een duurzaam huis.

Onder deze titel werd op de gemeenteavond het nieuwe beleidsplan geïntroduceerd.
Een duurzaam huis: hoe kunnen we ons beleid zo vormgeven dat onze kerk duurzaam is,
kan voortbestaan, vitaal blijft. Tijdens een bezinningsdag hadden we als kerkenraad hierover gesproken: de uitkomst van deze dag hebben we samengevat in het plan voor de komende vijf jaar. U kunt het lezen op de website.
Een duurzaam huis: de titel verwijst ook naar het voornemen / de wens ‘duurzame cq. Groene kerk’ te willen worden.
Ook daarvoor worden plannen gemaakt hoe we ieder jaar daaraan gestalte willen geven.
Met het oog daarop hadden we voor het tweede gedeelte van de avond de heer ‘Eric van Veluwen’ , de biokok van Nederland, uitgenodigd.
Hij hield een boeiende inleiding en gaf suggesties hoe we de komende tijd onze kerk / gemeente kunnen ‘verduurzamen’. Een goede zaak, als je bedenkt dat we als kerk ‘rentmeesters’ van de schepping zijn.
Dank aan allen die gekomen zijn, die meedachten en meepraatten over deze materie.
Het was goed.

Maandag 9 oktober Gemeenteavond