We begonnen deze bijeenkomst met pannenkoeken eten: Jolanda van Gameren had het beslag gemaakt. Dat scheelde veel werk! Dank je wel! Je had genoeg, Jolanda, maar met eters als Jan Willem en Julian weet je het nooit ☺. Beter te veel dan te weinig. Met goed gevulde magen, gingen we toen de kerkzaal in. Er was een speurtocht uitgezet, met vragen over het kerkgebouw, over liturgische gebruiken, de kleuren van het kerkelijk jaar, over de klok … de

functie van de klok en het opschrift: daarvoor moesten we natuurlijk wel de toren beklimmen. Soms moet je het hogerop zoeken

Hebt u toevallig een keer de kerkklok horen slaan? Dat deed hij niet uit zichzelf … ik zal geen namen noemen … Vragen over de bijbel … Een beetje schools … maar een beetje bijspijkeren was niet echt overbodig, zo bleek. Hier en daar een link vanuit de bijbel naar thema’s die vandaag de dag spelen. Zo werd duidelijk dat het een actueel boek is, zo oud als het is.

Hogerop