Een nieuwe vorm van samenzijn voor alle leeftijden!

De Bijbelverhalen blijven hetzelfde, het is de vorm van de samenkomsten die met de tijd mee verandert. Vier keer per jaren hopen we op een bijzondere locatie in Beesd een IEDERSkerk te kunnen vieren rond een bepaald thema. Een IEDERSkerk bevat elementen die zowel jong als ouder aanspreken rond het thema met als doel elkaar op een andere wijze te ‘ontmoeten’. IEDERSkerk is dan ook geen gangbare kerkdienst, maar een samenzijndat uit drie vaste onderdelen bestaat: samen vieren, samen ontdekken en samen eten. De onderdelen zullen per thema anders ingevuld worden. Een IEDERSkerk zal ongeveer anderhalf tot twee uur duren inclusief een gezamenlijke maaltijd.
De eerste IEDERSkerk vindt plaats op 17 september 2017 van 16.30 uur tot 18.00 uur bij de molen in Beesd. We ontmoeten elkaar rondom het thema 5 broden en 2 vissen.

U en jij komen toch ook?

Zondag 17 september Iederskerk