Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool is er kindernevendienst of een soortgelijke viering. Elke maand is er een bijzondere zondag. Op die zondag mag een ‘zondagskind’ – aan het licht van de Paaskaars – de kaars aansteken die wordt meegenomen naar de eigen dienst. Daar zullen we samen het thema van die zondag vieren.

Tot aan het nieuwe jaar zijn er in ieder geval de volgende bijzondere (zon)dagen, die het zeker waard zijn om in je agenda te zetten!

  • Zondag 1 september: Startzondag! We starten met het verleden, het heden en de toekomst: hoe? Kom zondag naar de kerk 🙂
  • Zondag 13 oktober: Deze zondag lezen we over David, weet jij nog hoe zijn verhaal ging?
  • Zondag 24 november: Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vandaag lezen we het allerlaatste stuk uit het Oude Testament.
  • Zondag 1 december: Een bijzondere zondag! Niet alleen omdat het de eerste adventszondag is, maar ook omdat onze dominee dan haar eerste dienst verzorgt! Kom je haar ook welkom heten?
  • Zondag 22 december: Om 16.00 uur zullen we weer samen het kinderkerstfeest vieren! Wat en hoe? Dat kom je zo snel mogelijk te weten, hou de website in de gaten!
  • Woensdag 25 december: Kom je met ons eerste kerstdag vieren?

Op de overige zondagen wordt eveneens een bijeenkomst georganiseerd door enthousiaste gemeenteleden. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën en mensen die het team willen versterken. Lijkt het u leuk om een zondag te verzorgen? We horen het heel graag!