Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool is er kindernevendienst of een soortgelijke viering. Elke maand is er een bijzondere zondag. Op die zondag mag een ‘zondagskind’ – aan het licht van de Paaskaars – de kaars aansteken die wordt meegenomen naar de eigen dienst. Daar zullen we samen het thema van die zondag vieren.

Tot aan de jaarwisseling vieren we in ieder geval de volgende bijzondere (zon)dagen:

  • Zondag 1 september
  • Zondag 13 oktober
  • Zondag 24 november
  • Zondag 1 december
  • Zondag 22 december – Kinderkerstfeest, aanvang om 16.00 uur
  • Woensdag 25 december

Op de overige zondagen wordt eveneens een bijeenkomst georganiseerd door enthousiaste gemeenteleden. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën en mensen die het team willen versterken. Lijkt het u leuk om een zondag te verzorgen? We horen het heel graag!