Ouderlingen – Pastoraat

Op zondag komen we samen in de kerk. Dáár ligt het hart van het gemeente zijn. Als voorganger, organist, leiding van de kindernevendienst … met allen die meewerken aan een eredienst, proberen we zo goed mogelijk ‘het Verhaal van God – met – ons’ te vertalen naar het leven van alledag.

Zoals God in zijn zoon Jezus naar ons heeft omgezien, zo willen wij omzien naar elkaar. Dat wij God om ons heen én aan elkaar ervaren, vinden wij belangrijk. We willen dat o.a. gestalte geven in het pastoraat: meeleven in vreugde en verdriet. De ouderlingen zijn als leden van de kerkenraad verantwoordelijk voor het bezoekwerk in hun wijk. In overleg met de predikant wordt aan deze taak invulling gegeven.
Wij zijn blij dat medewerkers van de HVD het bezoekwerk ondersteunen. Rond verjaardagen, en mogelijk een ander moment in het jaar, worden senioren door hen bezocht. Stelt u een bezoek op prijs, dan horen wij dat graag.

Onderstaand vindt u een overzicht van de wijken (per 01 – 01 – 2018) met daarbij de naam en de adresgegevens van de betreffende wijkouderling,

Wijk I Voorstraat, Middenstraat, Achterstraat, Veerweg, Dr. A. Kuyperweg, Hoogstraat, Schoolstraat, Dorpsplein, Kerkstraat, Molendijk en Havendijk. Gemeenteleden in: Rumpt, Enspijk, Rhenoy en Leerdam.
Wijkouderling mevr. D. van Kraats-Bouman
Roodseweg 6a, 4156 AP Rumpt, tel: 68 35 55
dvankraats@hotmail.com
Wijk II Huis te Beestlaan – Fruitstraat – Jeugdlaan – Groenzoom – Hoenderblokstraat – Nalenshof.
Wijkouderling mevr. D.J. de Jong – van Breemen
Weth. Klerkstraat 26, 4153 VK Beesd, tel: 06 10552909
ariedejong48@gmail.com
Wijk III Pr. Constantijnstraat – Pietje Baltusstraat – Past. J. van Hovestraat – Lage Huis – Hoge Huis Blauwe Huis – Huizekamplaan – Homburg – Schuttersweg
Wijkouderling mevr. J.G.F. Bambacht – den Hartog
P. Baltusstraat 18, 4153 CP Beesd, tel: 68 31 10
ankebambacht@hotmail.com
Wijk IV Slotstraat – Lingestraat – Burg. Hondelinkstraat – Weth. Klerkstraat – Mr. Mierasstraat – Oude Waag – Mariënwaerdt – Kooiweg Oost – Busterweg – Katijdeweg – Gemeenteleden in Geldermalsen.
Wijkouderling mevr. C. van der Hoeven – Huizer
’t Klooster 9, 4153 RR Mariënwaerdt, tel. 06 48639626
nhoeven@zonnet.nl
Wijk V Pr. W. A. Singel – Pr. Mauritssingel – Kon. Julianastraat – Burg. Jonkersstraat – Wolfswaard – Wilhelminastraat – Parkweg – A. Kraalweg – Meinte – Ridderslag – Weth. van Breemenweg – Gemeenteleden in Culemborg
Wijkouderling mevr. J.M. Blokvoort – Schimmel
Pr. W.Alexandersingel 49 4153 BH tel: 682647
joke4153@hotmail.com
Jeugdouderling de heer C.A. de Jong
Voorstraat 72, 4153 AM tel: 06 34935797
ceesdejong01@hotmail.com

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met onze scriba.

Ouderling – Scriba
dhr. J. van Leeuwen
Middenstraat 2a, 4153 AD Beesd, tel: 06 538 054 77
scriba@pgbeesd.nl

Aankomende evenementen