Ouderlingen – Pastoraat

Op zondag komen we samen in de kerk. Dáár ligt het hart van het gemeente zijn. Als voorganger, organist, leiding van de kindernevendienst … met allen die meewerken aan een eredienst, proberen we zo goed mogelijk ‘het Verhaal van God – met – ons’ te vertalen naar het leven van alledag.

Zoals God in zijn zoon Jezus naar ons heeft omgezien, zo willen wij omzien naar elkaar. Dat wij God om ons heen én aan elkaar ervaren, vinden wij belangrijk. We willen dat o.a. gestalte geven in het pastoraat: meeleven in vreugde en verdriet. De ouderlingen zijn als leden van de kerkenraad verantwoordelijk voor het bezoekwerk in hun wijk. In overleg met de predikant wordt aan deze taak invulling gegeven.
Wij zijn blij dat medewerkers van de HVD het bezoekwerk ondersteunen. Rond verjaardagen, en mogelijk een ander moment in het jaar, worden senioren door hen bezocht. Stelt u een bezoek op prijs, dan horen wij dat graag.

Onderstaand vindt u een overzicht van de wijken (per 01 – 01 – 2017) met daarbij de naam en de adresgegevens van de betreffende wijkouderling,

 

Wijk I Voorstraat, Middenstraat, Achterstraat, Veerweg, Dr. A. Kuyperweg, Hoogstraat, Schoolstraat, Dorpsplein, Kerkstraat, Molendijk en Havendijk
 Wijkouderling mevr. D. van Kraats-Bouman

Roodseweg 6a, 4156 AP Rumpt, tel: 68 35 55
dvankraats@hotmail.com

Wijk II Huis te Beestlaan, Fruitstraat, Jeugdlaan en Groenzoom
 Wijkouderling dhr. G.C. Bassa

Schuttersweg 22, 4153 XN Beesd, tel: 68 25 87

marian.bassa@gmail.com

Wijk III Pr. Constantijnstraat, Pietje Baltusstraat, Lage Huis, Past. J. van Hovestraat, Hoge Huis, Blauwe Huis
 Wijkouderling
mevr. J.G.F. Bambacht – den Hartog

P. Baltusstraat 18, 4153 CP Beesd, tel: 68 31 10

ankebambacht@hotmail.com

Wijk IV Wilhelminastraat, Slotstraat, Lingestraat, Burg. Hondelinkstraat, Weth. Klerkstraat, Mr. Mierasstraat, Oude Waag (dorp), Homburg en Parkweg
 Wijkouderling
vacant

 

Wijk V Pr.W. A. Singel, Pr. Mauritssingel, Kon. Julianastraat, Burg. Jonkersstraat, Nalenshof, Hoenderblokstraat, Wolfswaard, Huizenkamplaan en Schuttersweg
 Wijkouderling
mevr. J.M. Blokvoort – Schimmel

Pr. W.Alexandersingel 49 4153 BH tel: 682647

joke4153@hotmail.com

 

Wijk VI A. Kraalweg, Meinte, Ridderslag, Katijdeweg, Mariënwaerdt, Busterweg, Kooiweg Oost, Oude Waag (buitengebied) en overige adressen buiten Beesd.
 Wijkouderling
mevr. C. van der Hoeven – Huizer

`t Klooster 9 (Marienwaerdt) 4153 RR  Beesd, tel: 06-48639626

nhoeven@zonnet.nl

 

 

 

 Jeugdouderling
dhr. B. van Niejenhuis en mevr. N. van Niejenhuis-Visscher

Oude Waag 2, 4153 BV Beesd

tel: 06-2328 7324 en tel: 06-8105 6633

bertvn@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met onze scriba.

Ouderling – Scriba
dhr. J. van Leeuwen

Middenstraat 2a, 4153 AD Beesd, tel: 68 22 11

scriba@pgbeesd.nl