Op woensdag – vanaf woensdag 14 februari tot Pasen
Vespers in de Veertigdagentijd
Zicht op geloof

Zo gewoon als het was, de eeuwen door, rust te nemen om de Bijbel te lezen, te verstillen, zo gewoon is dat tegenwoordig niet meer. Raakt geloof het leven van alledag, zijn er verhalen die in vreugde en pijn, in dankbaarheid en verwondering met ons meegaan / ons vergezellen? Vespers zijn korte avondgebeden waarin we stilte delen, waarin muziek ons hart aanraakt, waarin we luisteren naar het Evangelie en samen zingen. Verschillende leden van de gezamenlijke kerken uit onze gemeente en parochie vertellen welk Bijbelgedeelte, in welke situatie van hun leven, blijvende waarde heeft gekregen. Door persoonlijke inbreng bieden we elkaar op deze manier ‘zicht op geloof’.

Naar voorbeeld van Engeland, Ierland en Australië, waar de vastentijd wordt geopend met een Pannenkoekendag,

willen wij iets dergelijks doen, met dát verschil dat wij voorafgaand aan de laatste vesper samen pannenkoeken willen eten.

Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage die  bestemd is voor het project van de commissie Wereldwijd.

Opgave kan via de intekenlijst in de hal van het jeugdgebouw.

Vanaf woensdag 14 februari tot Pasen Vespers in de Veertigdagentijd