Bijbelteksten moet je ‘om en om’ draaien: er zit zoveel in.
Je moet vragen blijven stellen.
Hierover schrijft de Talmoed een mooi verhaal naar aanleiding van het Manna in de woestijn dat het volk Israël iedere dag krijgt:
Het volk roept om brood en krijgt manna ( = ‘wat is dit’?).

De Rabbijnen hebben er een prachtige uitleg bij:
Midden in de woestijn regent het dagelijks brood, regent het vragen die de mensen in leven houden, genoeg voor elke dag. Elke dag heeft weer nieuwe, eigen vragen. Op een zeker moment wordt het volk het manna zat, de ergste fout die een mens – volgens de Talmoed – kan begaan, want dat betekent dat een mens weigert zichzelf en anderen  aan vragen te onderwerpen en traditie kritisch te bekijken, terwijl de vraag, het manna in de woestijn, een eerste levensbehoefte, zelfs het meest nodige voedsel is  om te overleven.

Vragenderwijs Bijbellezen en geloven is een weg naar nieuwe inzichten. Het is wat we gaan doen aan de hand van een boek van ds. Piet Schelling: ‘Vreemd en bizar’ is het getiteld. Er staan heel wat bizarre verhalen in de Bijbel:
Verhalen vol geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, prostitutie, dronkenschap, lichamelijke straf bij opvoeding. Verhalen waarbij je denkt: het moet niet gekker worden …

Maar: misschien zijn ze niet zo gek.
Als we maar vragen blijven stellen.
We keren de verhalen ‘om en om’

Vragenderwijs Bijbellezen