Open Monumentendag  en 
Expositie George Burggraaf / orgelconcert

Het thema van de Open Monumentendag 2017 is ‘Burgers, boeren en buitenlui’. Van oudsher was het de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht trok van het publiek: er werd informatie doorgegeven, er werden verhalen verteld over elkaars leven, wonen en werken en zo groeide onderlinge verbondenheid. ‘Boeren, burgers, buitenlui’ – allen onderweg deze Monumentendag – : bezoek onze oude kerk, hoor de verhalen rond het gebouw, beluister / bespeel het fantastische orgel én bekijk het zeer fraaie werk van Betuwefotograaf George Burggraaf, die het landschap van deze streek op prachtige wijze heeft vastgelegd*. De kerk is geopend vanaf 10.30 uur: er zijn orgeldemo’s en om 15.30 uur is er het gebruikelijke slotconcert.

* De expositie van George Burggraaf hangt de hele maand september in onze kerk.

Zaterdag 9 september Open monumentendag