Mantelzorg – zo luidt de officiële definitie – is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste.
Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Vaak hebben we als kerk oog voor hen die ziek, wie aandacht nodig hebben, maar hen die langdurig zorg verlenen hebben het ook nodig zich gedragen te weten.

Daarom staat op zondag 10 november een grote vaas vol rode rozen vooraan in de kerk.
Neemt u allen een roos mee voor iemand waarvan u weet dat hij / zij al langere tijd mantelzorger is.
Het gebaar – een blijk van verbondenheid – zal goed doen.

Wist u trouwens dat de zorgvrager bij de gemeente een ‘Mantelzorgcompliment’ kan aanvragen voor zijn / haar mantelzorger? Het compliment bestaat uit een klein bedrag, waarmee symbolisch de waarde wordt onderstreept van geboden warmte, hulp en aandacht!

Zondag 11 november – Dag van de mantelzorg