Gebedsvieringen – met zang, stilte, lezing en gebed – naar voorbeeld van de oecumenische vieringen in het Franse plaatsje Taizé worden sinds enkele jaren ook in Beesd gehouden.

De vieringen worden voorbereid door leden van het Oecumenisch Beraad. Muzikale medewerking wordt verleend door het ‘Lingekoor’ o.l.v. Peter Steijlen.

Er is gelegenheid een kaarsje te branden en een gebedsintentie te schrijven. Graag ontmoeten we u bij de viering op 14 oktober, aanvang 19.00 uur.

Zondag 14 oktober – Taizéviering