Binnen de Sint Pieterskerk is sinds vorig jaar het initiatief geïntroduceerd van de IEDERSkerk!

IEDERSkerk is geen gangbare kerkdienst, maar een samenzijn rond een bepaald thema, met als doel elkaar op een andere wijze te ‘ontmoeten’. Elke IEDERSkerk bestaat uit drie vaste onderdelen: samen vieren, samen ontdekken en samen eten, die zowel jong als ouder, maar ook verschillende achtergronden of culturen aan kunnen spreken. De onderdelen zullen per thema anders ingevuld worden.

Een IEDERSkerk zal ongeveer twee uur duren inclusief een gezamenlijke maaltijd.
De Bijbelverhalen blijven hetzelfde, het is de vorm van samenkomen die met de tijd mee verandert!

Zondag 16 september komen we samen bij Molen ‘de Vrijheid’.
Thema : Generaties voor vrede / vrede kun je leren!
IEDER is van harte welkom.
Tijd: 16.30 uur – 18.30 uur

Zondag 16 september – IEDERSkerk!