De openingsdienst voor het ‘winterwerk’ sluit aan bij de vertaling van  Le Nid’ – ‘het nest’: we willen nadenken over de betekenis en symboliek van dit woord – vanuit bijbelse context –

Koor ‘Sjier Chadasj’ zal medewerking verlenen aan de dienst.
Voor aanvang van de dienst drinken we samen koffie.
Na afloop schenken we – bij mooi weer – een glas wijn / fris in de pastorietuin

Zondag 2 september – Startweekeind