Voorafgaand aan de eredienst op Paaszondag, houden we een gezamenlijk paasontbijt in de Voorhof van de kerkzaal.

U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de hal van het jeugdgebouw of via de predikant (tel. 681325 / dominee@pgbeesd.nl)

Aansluitend vieren we het Hoogfeest van Pasen.
De Paasjubel van het orgel krijgt extra kleur dankzij de muzikale medewerking van Evelyn Heuvelmans  – hoboïste

Aanvang: 8.00 uur

Zondag 21 april – Paasontbijt