De stilte zingt u toe, o Here …

We maken het stil in onszelf en proberen af te stemmen op God en elkaar.

In de vroege ochtend – om 7.00 uur – zijn we bij de kerk, we branden een kaars, we lezen een tekst / een lied en gaan dan in stilte op weg / onderweg.

Thema van deze stiltewandeling: ‘Verwondering’.

U krijgt een enkele vraag, kunt daar zelf over denken,
u krijgt ook de gelegenheid samen in gesprek te gaan.

Bij terugkomst zullen we samen ontbijten.
Vóór 10.00 uur wordt het samenzijn afgerond.
Wie wil kan daarna de kerkdienst bezoeken.

Schrijft u bij deelname uw naam op de intekenlijst in de hal van het jeugdgebouw!
Opgave kan ook via email: dominee@pgbeesd.nl

Zondag 23 september – Stiltewandeling