De gebedsweek voor de eenheid van Christenen wordt afgesloten met een Taizéviering.

Frère Roger stichtte in 1940 een oecumenische kloostergemeenschap in dit Franse dorp in de Bourgogne. Hij kocht er een huis, en ving mensen op die het oorlogsgeweld ontvluchtten. Zo werd de basis gelegd. Later waren krijgsgevangenen welkom in de zondagse diensten, werden weeskinderen opgevangen en nu, al tientallen jaren, reizen jongeren van heel de wereld naar Taizé om de eenvoudige, sobere vieringen mee te maken. Overal zijn, naar het voorbeeld van Taizé, gebedsvieringen opgezet.

Het Oecumenisch Beraad nodigt u van harte uit voor de samenkomst in onze kerk.

Aanvangstijd: 19.00 uur

Zondag 27 januari – Taizéviering